ایتنا - بسیاری از اطلاعات شخصی که در فیس بوک پست می شود در تبلیغات استفاده می شود. مجرمان سایبری اطلاعات دزدیده شده مانند آدرس ها، شماره کارت های اعتباری، تاریخ