اقتصاد ایران: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۹۷۰واحد دیگر رشد کرد و به ارتفاع ۱۰۶هزار واحد رسید. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در جریان دادو