اقتصاد ایران: معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: در ادامه تصویب و ارائه تسهیلات اشتغال روستایی به شهرهای استان توسعه اشتغال در این مناطق به ویژه نواحی ر