آزاده حق شناس روان درمانگر کودک و نوجوان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران؛ در خصوص علائم و نشانه های افسردگی در کودکان اظهار کرد: کودکانی که دچار افسردگی شده اند