یک شرکت روسی بزرگ ترین شاسی بلند تجاری جهان را معرفی کرد. زمانی که مرسدس بنز خودرو AMG G63 6*6 را معرفی کرد، تصور می شد این خوردو قدرتمندترین شاسی بلند جهان است