روز دوم رقابت های بین المللی اسکی آلپاین ترکیه با کسب سه مدال برای اسکی بازان همراه بود. به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از سایت فدراسیون، در پا