من برای کسب مدال طلا به المپیک جوانان آمده بودم ولی متاسفانه قسمت نشد و برنز گرفتم. به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛فاطمه خنک دار بعد از کسب مدال برنز من