مرزبانان شهرستان پارسیان موفق شدند دو فروند شناور صیادی متجاوز قطری را در آب های خلیج فارس توقیف کنند. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی اصغر خرم روی فرمانده مرزبانی ا