پنجشنبه برای دونالد ترامپ روز خاصی بود. روز تولد ۴۸ سالگی همسرش ملانیا! اما دونالد وقت کافی برای خرید کادوی تولد نداشت و بیشتر درگیر کره شمالی، ایران و مایک پم