با رأی اکثریت اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، محمدرضا عارف رئیس این کمیسیون شد. به گزارش افکارنیوز، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با ا