اتحادیه بین المللی انجمن های ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران، روز تولد مرحوم مریم میرزاخانی ، سوم ماه می (13 اردیبهشت) را روز جهانی زن در ر