پلیس آگاهی استان خبر توقیف خودروهای وارداتی از گمرک بوشهر توسط پلیس را تکذیب کرد. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی بوشهر در این باره اظهار داشت: خبر درج شده در