وزیر امور خارجه کشورمان ، عصر روز دوشنبه روسیه را ترک کرد و راهی ایران شد. محمدجواد ظریف بامداد دوشنبه برای شرکت در نشست والدای روسیه وارد مسکو شد و سپس در نشست