برایان هوک نماینده ویژه آمریکا برای ایران گفت: دولت ترامپ آماده است همه کشورهایی که نفت ایران را پس از مهلت تعیین شده در نوامبر وارد می کنند از جمله چین که بزرگ