حزب دموکرات جمهوری آذربایجان به رهبری سردار جلال اوغلو، از جمله احزاب سیاسی مخالف دولت الهام علی اف به شمار می رود که تلاش دارد اهداف خود را در راستای دستیابی