به یک نیروی خانم در حد ۲۵ سال سن و مجرد آشنا به کار قنادی در قنادی ماه بانو به صورت نیمه وقت از ساعت ۳ تا ۱۱ و حقوق ۴۰۰ تومان در رشت نیازمندیم. تماس فقط عصرها