گلدر (Golder) یک شرکت کانادایی فنی و مهندسی است که در زمینه ارائه خدمات مشاوره، طراحی و ساخت پروه های عمرانی، محیط زیست و انرژی فعال می باشد. این شرکت بیش از ۸