گویا دوباره در اعلام عدد واقعی تولید پژو ۲۰۰۸ مشکلی پیش آمده و دوباره در اعلام آمار تولید، عدد مونتاژ ۲۰۰۸ صفر اعلام شده است. این در حالی است هر ماه شرکت ایکاپ