در این قسمت از برنامه شتاب، به سراغ شتاب سمند سورن ELX رفته ایم. سورن به عنوان خودرویی بر مبنای سمند شناخته می شود و بسیاری آن را فیس لیفت اولین خودروی ملی ایر