در مجموعه ای، ویدیوهایی از بهترین تبلیغات تلویزیونی خودرو را انتخاب کرده ایم و آن ها را بررسی می کنیم. ۱۵-KIA Forte 2019 کیا فورته ۲۰۱۹ به تازگی در نمایشگاه دی