سه شنبه 97/2/04، تهران، (اخبار رسمی): این روزها، اطلاعات حجیم (Big Data)، داده کاوی، تجزیه و تحلیل کسب و کار در اوج خود هستند. آیا راهی برای اینکه حسابداران بت