اخبار بانک: بانک ملت برای کمک به بیماران پروانه ای، شماره حسابی را به نام خانه ای بی ایران افتتاح کرد. به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این ب