با افتتاحیه پرفروش «آینه بغل» بعد از موفقیت «اکسیدان» و «ماجرای نیمروز» در گیشه، باید جواد عزتی را پدیده تازه گیشه سینماها دانست. اتاق خبر 24: با افتتاحیه پرفر