لباس عجیب «بابک جهانبخش» در کنسرتش اتاق خبر 24: لباس عجیب «بابک جهانبخش» در کنسرتش برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.