بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی طی شش ماهه اول سال جاری بیش از ۹میلیون و ۱۳۰هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده است که از نظر وزنی ۵۶درصد از کل