معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نسبت به حضور مامور قلابی با عنوان مامور بهداشت هشدار داد و گفت: تمام اصناف و کسبه مراقب سودجویی افراد با عناوین ج