رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج از اجرای طرح های تشویقی و معرفی واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای ایرانی خبر داد . میر اسماعیل صدیق در حاشیه مراسم نمادین نصب ب