به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان با اشاره به حمله انتحاری به دانش آموزان شیعه در کابل گفت: دولت در حالی داعش را از چنگ ط