به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه، ابراز نگرانی وزرای خارجه فرانسه و انگلستان از برنامه دفاع موشکی ایران