به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ، با افزایش محبوبیت گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی، این بخش از دنیای دیجیتال نیز وارد میدان پر رقابت تری شده است. اپل، در کنفران