سرمایه گذاری جدید روی استارت آپ های ایرانی از جمله خبرهایی است که با حساسیت زیاد از سوی رسانه ها و فعالان کسب و کارهای نوپا در ایران دنبال می شود. تازه ترین سر