وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا داریم اندازه گیری پارازیت در کشور به صورت آنلاین نمایش داده شود. به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه در جلسه ش