معاون فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه ای دیجیتال گفت: ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام رسان ها در مجلس مطرح شده که در صورت تصویب تم