آوینی فیلم: مراسم رونمایی از کتاب «رویای آمریکایی» که در آن گلعلی بابایی جنگ نیابتی آمریکا بر علیه ایران در دوران هشت ساله دفاع مقدس را بررسی کرده و نشر 27 بعث