آوینی فیلم: عناوین مستندهای راه یافته به مرحله مسابقه سینمای ایران پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعلام شد. آوینی فیلم: به گزارش روابط عمومی پانزدهمی