پارلمان آلمان ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان، سوریه، عراق، دریای مدیترانه و مالی را تمدید کرد.به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، اکثر نمایندگان پار