بانوی دوچرخه سواری تبریز موفق به کسب دو مدرک بین المللی در عرصه مربیگری شد. به گزارش آناج، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری (UCI) مدرک مربیگری درجه دو و یک فرشته چلان