نامه انتصاب علیرضا اسدی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی منتشر شد.به گزارش آناج، بعد از اینکه روز گذشته محمد صادق درودگر از مدیرعاملی باشگاه تراکتورساز