رهبر معظم انقلاب طی پیامی درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفتند.به گزارش آناج به نقل از فارس ، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی، درگذشت فرزند احمد توکلی -از اعض