رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به منتقدانش درباره تجدید روابط با کره شمالی گفت: اگر اوباما بود، بابت دیدار با کیم جونگ اون به عنوان قهرمان مورد ستایش قرار می گرفت!