ترکیه نام خیابان محل سفارت آمریکا در آنکارا را به نام عملیات این کشور در منطقه «عفرین» سوریه، تغییر داد. آفتاب نیوز : ترکیه امروز-دوشنبه- نام خیابان محل سفارت آ