به گزارش خبرآنلاین، نام این اپ MultiDroid است که بر اساس پایین آوردن مصرف روشنایی نمایشگر روی اپ های غیرضروری که پشت اپلیکیشن اصلی پنهان هستند، کار می کند.{لین