به گزارش خبرآنلاین، ژنرال ۴ ستاره نیروی هوایی، «سِر استورات پیچ» ضمن هشدار درباره حمله قریب الوقوع روسیه به کابل های ارتباطاتی زیردریا تاکید کرد انگلیس همراه ب