رئیس جمهور آمریکا در رقابت با چین، فرمان آغاز ماموریت ناسا برای اعزام دوباره فضانوردان آمریکایی به ماه را صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رقابت با