رییس پلیس تهران بزرگ از استقرار دائمی پلیس در اطراف مدارس به ویژه دبیرستان های دخترانه و پسرانه خبر داد. سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایلنا، درباره حضور پلیس