پول، پول می آورد. شاید این ضرب المثل را شنیده باشید؛ این ضرب المثل به ظاهر ساده یکی از بزرگترین موانع پیش روی کسب و کارهای کوچک است. هنگامی که کسب و کاری که بر