اخبار پربازدید

جدی ترین نقش ضدایرانی کاپلان، حمایت مالی از گروهی است که توسط مجموعه ای از ضدایرانی ترین سیاستمداران آمریکایی و اسراییلی اداره می شود. مشرق نوشت: روز ۲۰ تیرماه