اخبار پربازدید

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت و این دانشگاه خبر داد. دکتر ابراهیم حاجی دولو ب