اخبار پربازدید

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس دو روزه ای تحت عنوان مبارزه با قاچاق تسلیحات در بطن مبارزه با تروریسم بین المللی در روزهای ۳ و ۴ سپتامبر ( ۱۲ و ۱۳ شهریور) در مسک