ایران آنتیک

اخبار پربازدید

دکتر عباس افخمی عقداء روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، افزود: آموزش به عنوان رکن اساسی در سال های اخیر در دانشگاه بوعلی سینا به جد مورد توجه قرار گرفته است و اهم فعالیت های حوزه آموزشی دانشگاه د