اخبار پربازدید

باجناق امیر جعفری بازیگر معروف ایرانی فوت شد. علی صالحی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: خداحافظ رفیق جان، باجناق امیر جعفری بودی، اولین بار بهت گفتم علی