# هشتگ » یورو

370 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بازار ارزامروز ارقام تازه ای از دلار و یورو در بازار آزاد ارز ثبت شد که ادامه جریان آمدن نرخ های عجیب به این بازار بود و توجیهی برای آن وجود ندارد؛ بازار پرتقا