# هشتگ » یارانه

161 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پدال نیوز- اتاق تهران با ارسال طرحی به هیات دولت برای مدیریت سوخت، پیشنهاد داد تا نرخ بنزین آزاد شده و در مقابل، یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به هر خانوار ایرانی با م