# هشتگ » یارانه

132 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بسته حمایتی اقشار ضعیف جامعه در حوزه حمایت های غذایی، اقتصادی و مالی نهایی و آماده شده است و گزارش آن در جلسه ستاد اقتصاد