گیاهان

نتایج: 87 عنوان - براساس جستجوی واژه «گیاهان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: کمبود منابع آب در کشور ما را ترغیب می کند که به سمت تولید گیاهان دارویی حرکت کنیم چراکه زمینه افزایش اشتغال، صادرات و در نتیجه ت