# هشتگ » گیاه

67 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

زعفران یک گیاه چند ساله است. این گیاه متعلق به خانواده Iridaceae است. زعفران تجاری از ذرات خرد شده خشک شده گل زعفران به دست می آید، بنابراین زعفران یکی از گران