ایران آنتیک

گندم

نتایج: 151 عنوان - براساس جستجوی واژه «گندم» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

محمدرضا مرتضوی در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که به هیچ وجه درون گندم هفت درصد خاک وجود ندارد محمدرضا مرتضوی که پیش از این ضمن انتقاد شدید از پاکی خرید گندم در اعلام کرد که به هیچ وجه درون گندم هفت درصد خاک وجود ندارد و ما اعتقاد داریم که این به گندم اض