گندم

نتایج: 95 عنوان - براساس جستجوی واژه «گندم» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

روزنامه شرق با وزیرجهاد کشاورزی مصاحبه ای انجام داده . این روزنامه نوشته است که وزیرجهادکشاورزی در۵سال گذشته هیچ مصاحبه ای نداشته است. بخشهایی از این مصاحبه را