جشنواره نوروزی

اخبار گروه - صفحه 1

به گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، محققان با این دستاورد جدید خود موفق شدند تا از اکسید شدن این اسیدهای چرب تا مد