گرافیکی

نتایج: 24 عنوان - براساس جستجوی واژه «گرافیکی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بسیاری از لپ تاپ و سیستم های کوچک کامپیوتری این روزها فاقد گرافیک مجزا و توانمند بوده که اجرای بازی و نرم افزاهای گرافیکی توانمند را با مشکلاتی روبرو کرده است.