# هشتگ » کودک آزاری

784 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هفته نامه راه روشن زاگرس در شماره 43 این نشریه در مطلبی با عنوان آتناهای شهر ما به مساله کودک آزاری پرداخته و آورده است: کودکان از آسیب پذیرترین گروه های سنی ج