کودک آزاری

نتایج: 592 عنوان - براساس جستجوی واژه «کودک آزاری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اهالی اندونزیایی این منطقه در ایام تعطیل، کودکان را به این طریقی که می بینید، به جنگ هم می اندازند و موجبات خنده و شادی خود را اینگونه فراهم می کنند! دریافت 16