کودک آزاری

نتایج: 499 عنوان - براساس جستجوی واژه «کودک آزاری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس دادگستری شهرستان ساوه، تبرئه قاتل «تبسم» که توسط مادرش قربانی کودک آزاری شده بود را رد کرد و از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور خبر داد. به گزارش ایران خبر