کودک آزاری

نتایج: 632 عنوان - براساس جستجوی واژه «کودک آزاری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بانوی اول آمریکا در یک موضع گیری علنی کم سابقه خواهان پایان یافتن سیاست جدا کردن مهاجران غیر مجاز از فرزندان آنها شد. اتاق خبر 24: بنا بر سیاست تازه دولت دونال