کنگره

نتایج: 411 عنوان - براساس جستجوی واژه «کنگره» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایسنا نوشت: سناتور مک کین رویکرد تقابلی رئیس جمهوری آمریکا در قبال رسانه ها را محکوم کرد و از کنگره خواست تا از روزنامه نگاران سراسر جهان محافظت کند. جان مک کی