کمیسیون امنیت ملی

نتایج: 9860 عنوان - براساس جستجوی واژه «کمیسیون امنیت ملی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت:اعلام شد که قرار است دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شوند اما این موضوع خلاف امنیت ملی است چرا که بسیاری از این ش