کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

کمیسیون

علیمردانی گفت: یکی از مهم ترین راهکارها و برنامه هایی که دولت برای کاهش نرخ بیکاری باید انجام دهد بحث حمایت از تولید است. محسن علیمردانی، عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به مهم ترین وظیفه دول