خرید سکه کلکسیونی

اخبار کمترین - صفحه 1

ترمیم زخم های ناشی از تلفات انسانی و ضررهای مادی حادثه پلاسکو شاید مدت ها خانواده های زیان دیده و نهادهای دولتی مرتبط را درگیر کند اما نکته مهم کسب تجربه ناشی از این اتفاق برای آینده خواهد بود تا بتوان حوادث مشابه را در آینده با کمترین آس