کمترین

نتایج: 114 عنوان - براساس جستجوی واژه «کمترین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بر اساس یک نظرسنجی، میزان رضایتمندی از رئیس جمهور فرانسه به کمترین میزان خود و زیر ۵۰ درصد رسیده است. پایگاه خبری ریشه: بر اساس یک نظرسنجی، میزان رضایتمندی از