خرید سکه کلکسیونی

کمترین

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این‌که «هم‌اکنون آمریکا کمترین پایبندی را نسبت به برجام دارد» تاکید کرد که آمریکا برای اجرای تعهدات خود در برجام به عزم سیاسی نیاز دارد. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در طول سفر خود به آمری