خرید کتاب سکه طلا

اخبار کشور - صفحه 1

سحرطلوعی: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تلاش سیاست مداران این کشور برای پذیرش کمتر آوارگان در کنار اظهارنظرهای جنجالی ترامپ درباره مهاجران، شهروندان بریتانیایی را هم به واکنش واداشته است. این شهروندان در روز ملی جنبش پرچم، حمایت از مهاجران را در دستور