کشنده

نتایج: 22 عنوان - براساس جستجوی واژه «کشنده» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اسکانیا سرانجام از نسل جدید کشنده های خود رونمایی کرد. کشنده هایی که به گفتهٔ سازنده جادارتر و کارآمدتر از قبل شده اند