کشنده

نتایج: 135 عنوان - براساس جستجوی واژه «کشنده» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وب سایت روزیاتو - گلریز برهمند: پشه ها می توانند عامل انتقال بیماری های کشنده ای باشند. طبق گزارشات سازمانی جهانی بهداشت، بیماری مارلاریا تنها یکی از چندین بیم