کتاب سکه های ماشینی قاجار

کشته

نتایج: 1031 عنوان - براساس جستجوی واژه «کشته» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خبرگزاری میزان شبکه خبری المسیره گزارش داد در عملیات تک تیراندازان طی دو روز گذشته 28 نفر کشته و یا زخمی شدند