جشنواره نوروزی

اخبار کتاب - صفحه 1

حسین توفیق، یکی از بازماندگان خاندان مطبوعاتی توفیق در سن ۸۸ سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، حسین توفیق یکی از بازماندگان خاندان سرشناس توفیق در مطبوعات ایران، دیروز، چهارشنبه نهم فروردین در سن ۸۸ سالگی