کاهش

نتایج: 1997 عنوان - براساس جستجوی واژه «کاهش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر بهداشت تاکید کرد: باوجود محدودیت های مالی، نباید اجازه دهیم پوشش های بیمه ای و خدمات درمانی کاهش یابد. دکتر سید حسن هاشمی با حضور در تبریز در جمع خبرنگارا