خرید کتاب سکه طلا

کانون

ورود در بهشت آن کانون عظیم رحمت الهی، دلیل روشنی بر سعادت یک انسان است، و اگر کسی پیش از همه وارد شود برترین فضیلت برای او اثبات می شود. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در روایاتی این افتخار از زبان پ