کانال تلگرام

نتایج: 1312 عنوان - براساس جستجوی واژه «کانال تلگرام» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به غیر از مزایای امنیتی پیام رسان های داخلی مانند حضور سرورها و حفظ کلان داده ها در کشور، امتیازات فنی مانند قابلیت پسندیدن در کانال، تماس صوتی و توانایی انجام