خرید سکه کلکسیونی

کامپیوتر

نتایج: 125 عنوان - براساس جستجوی واژه «کامپیوتر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اقتصاد مسکن مهسا افشون مغازه ای کوچک وسط یک بیابان قرار گرفته است در دوردست ها ساختمان هایی بلند شبیه به برج به چشم می آید اما در اطراف مغازه تا چشم کار می کند خاک و بیابان است داخل بنگاه شلوغ است مردها با کت وشلوارهایی رسمی دور یک میز جمع شده و مشغول مذ